Na tejto stránke si môžete stiahnuť všetky dôležité dokumenty, ako sú napr. prihlášky, žiadosti, či iné užitočné dokumenty.

Náhľad obrázka slúži vždy ako pomôcka – vzor pre vyplnenie.
Ikonka diskety stiahnut-dokument znamená uloženie čistého dokumentu do vášho počítača.

Aktualizované
1.12.2016

Prihláška do kurzu

stiahnut-dokument Stiahnuť (súbor PDF, A4 formát)
Nutné vytlačiť na biely papier formátu A4

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Pozor! Toto tlačivo je nutné vytlačiť obojstranne na jednu A4!

stiahnut-dokument Stiahnuť (súbor PDF, A4 formát)
Nutné vytlačiť na biely papier formátu A4

Strana 1 vzor

stiahnut-dokument Stiahnuť (súbor PDF, A4 formát)
Nutné vytlačiť na biely papier formátu A4

Strana 2 vzor

null

Zákony a vyhlášky