Chcete získať vodičský preukaz, ale neviete sa rozhodnúť do ktorej autoškoly sa prihlásiť?

Existuje pár základných rád, ktorými je dobre sa riadiť
 • Najbližšia neznamená najlepšia!
  Platí tu rovnaké pravidlo, ako pri výbere školy – nevyberáme si školu podľa toho, či je blízko, alebo ďaleko k bydlisku, ale podľa toho, čo chceme štúdiom dosiahnuť, aby sme získané vedomosti mohli zúročiť v praxi.
 • Pozor na nízku cenu
  nie je spravidla ukazovateľom kvalitnej výučby. Nízka cena často vedie k zníženiu kvality výcviku a v konečnom dôsledku na to doplatí žiadateľ o vodičské oprávnenie, teda Vy.
 • Nedajte sa nachytať!
  Ak ste si vyjasnili vaše skutočné potreby, zistíte si informácie o „vašej“ autoškole. Urobte si prieskum trhu – napr. sledujte inzeráty, prezrite si web stránky, spýtajte sa priateľov a známych, ktorí už absolvovali kurz. Práve oni vám môžu odporučiť autoškolu, ktorá spĺňa požiadavky kvalitného výcviku, do ktorej patrí flexibilita inštruktorov ako i kvalita vozového parku.
 • Zvoľte si autoškolu s väčším počtom vozidiel a inštruktorov , vozidlá ktoré si budete môcť otestovať.
Autoškola Autoprogres je pokroková výučbová a výcviková inštitúcia,
ktorá pripravuje budúcich vodičov už viac ako 50 rokov

Okrem kvalitného vybavenia prevádzky a vozového parku, vám Autoškola Autoprogres ponúka aj profesionálny prístup inštruktorov, ktorí nezabúdajú na individuálne požiadavky a potreby klientov.

Vďaka veľkému dôrazu na kvalitnú prípravu budúcich vodičov patrí jednoznačne medzi úzku špičku autoškôl, ktorých žiadatelia nerobia zo skúšok pri získanie vodičského oprávnenia seriál na pokračovanie.

Vsaďte  na tradíciu, vsaďte na skúsenosti a to všetko pod jednou strechou v moderne vybavených priestoroch autoškoly Autoprogres!

Čo vám ponúkame?

 1. Výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“)
 2. Doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení ( ak absolvent má v skúšobnej lehote 2 priestupky alebo 1 dopravný čin, musí sa vrátiť do autoškoly na doškolenie. Skúšobná lehota je 2 roky)
 3. Výučbu a výcvik účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia ( ďalej len „inštruktorský kurz“)
 4. Doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl
 5. Školenie vodičov z povolania nad 3,5 t podľa zákona č. 280/2006 Z.z. – KKV(Kvalifikačná karta vodiča)
 6. Školenie vodičov z povolania do 3,5 t.
 7. Kondičné jazdy ( Pre ľudí, ktorí už dlhšiu dobu nejazdili z rôznych dôvodov a opäť chcú byť aktívnymi vodičmi.)
 8. Rýchlokurzy
 9. Kurzy prvej pomoci priamo v autoškole
 10. 3D trenažér, moderne vybavené učebne
 11. Osobitný výcvik
 12. Teória sa vyučuje cez týždeň – časovo sa prispôsobujeme klientom
 13. Jazdy aj cez víkendy, možnosť výberu automobilu aj inštruktora

Uvedomte si, že do autoškoly idete preto, aby ste sa dôkladne pripravili na vedenie vozidla v skutočnej premávke. Po obdržaní vodičského oprávnenia už pri vás inštruktor sedieť už nebude a zodpovednosť bude len na Vás.