•  
 • Nový kurz  na osobné auto v Topoľčanoch
 • začíname 30.5.2023 o 15,30hod, ceny kurzu na stránke.
 • Kurzy na sk. A,A1,A2,C, CE, T a D začíname v Topoľčanoch ihneď bez čakania po dohovore.
 • .
 • Skúste si vyskúšať teoretickú skúšku elektronickým spôsobom!

  Od 1. apríla 2023 sa teoretická skúška ako časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vykonáva celkom novým spôsobom – elektronicky skúšobným testom.

 • Testy pre autoškoly podľa skupín. (testy-skvza.sk)

 • Alebo aplikácia na Google Play / Autoškola Matúš Miglierini /
 •  

Kompletná Autoškola na všetky sk.VP a KKV. 

 

Máme 3 x osobné auto B , 4 x motocykel AM,A1,A2,A, 

nákladné auto C + príves E  , traktor T , autobus D a 

min 5 inštruktorov

 •  
 •  
 • U nás v Topoľčanoch  Vám dáme  GRÁTIS  prístup do Elektronickej  učebnice .  Obsahuje kompletné učebné materiály vo forme prezentácií, video ukážok, animácii znázorňujúce rôzne dopravné situácie a elektronické skúšobné testy . Tieto učebné materiály sú potrebné pre úspešné zvládnutie záverečných skúšok pri získavaní alebo rozširovaní vodičského oprávnenia . KÁVA a ČAJ SAMOZREJMOSŤOU.
 • .
 • Kvalifikačná karta vodiča a vodíčák ZADARMO od štátu

  Akcia je platná do októbra 2023 (ukončenie kurzu)

  .

   

  Máme tu novinku, ktorá tu ešte nemala obdobu! Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prichádza s projektom s názvom Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Ide o projekt zameraný na podporu vzdelávania . Kým v minulosti boli tieto projekty primárne určené pre nezamestnaných, tento projekt je pre pracujúcich ľudí, zamestnancov, živnostníkov, ľudí na rodičovskej dovolenke aj absolventov, ktorý im pomôže kariérne rásť. Kurz si môžete vybrať podľa individuálnych potrieb bez prihliadania na požiadavky aktuálneho zamestnávateľa. Záujemca vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie o aký kurz má záujem . Úrad práce žiadosť posúdi, po schválení uzatvorí so záujemcom dohodu o poskytnutí príspevku. Podmienkou je uhradenie 100% nákladov na vzdelanie a jeho úspešné ukončenie. Kurzy na vodičské preukazy sú preplácané (okrem skupiny B). Vzdelanie však musí byť ukončené najneskôr do októbra 2023.

 •  
  Môžete sa prihlásiť do kurzu už teraz online
 • ——–
 • tu v pravo hore ↑ MÁM ZÁUJEM O KURZ 
 • Prihlásenie sa na vodičské kurzy všetkých skupín môžete vykonať priebežne online, alebo osobne na tel. 0903409184 p.Puterková , Prvé poschodie č.dverí 17. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča len osobne.

 •  
 •  

  Prosím o pochopenie :

  Termín záverečných skúšok určuje dopravný inšpektorát  tel.:0961351111 . . . „NIE“ Autoškola !!

  .

  POPLATKY mimo ceny KURZU

  15 € – Kondičná jazda 45min sk. A,B nad rámec výcviku v trvaní 45 minút.

  35 € – Kondičná jazda sk. T,C,CE nad rámec výcviku v trvaní 45 minút.

  Žiak si sám navrhne čo potrebuje trénovať / opakovať napr. pred záverečnými skúškami.

  Každá opravná skúška 30 €.

   Certifikovaný kurz prvej pomoci – 30 €. Uhrádza sa v hotovosti na mieste, pred začiatkom kurzu v autoškole./poplatok pre školiteľa/

  Zakúpenie kolku na záverečnú skúšku /poplatok pre políciu/

  /AM,A1,A2,A – 16,50 € /,/ B,T – 33 € /, /C,E,D – 66 € /

  Uhrádza sa v hotovosti s poslednou splátkou .

  Máme dosť inštruktorov nato aby sme jazdili  7 dní v týždni.  ! 

  Žiak si sám plánuje jazdy … Inštruktor mu to neplánuje !

  Pre ľudí, ktorí už dlhšiu dobu nejazdili z rôznych dôvodov a opäť chcú byť aktívnymi vodičmi + pravidlá cestnej premávky !

   Kondičná jazda min 90min sk. B – 60 €

  Možnosť nastúpiť na Individuálny kurz – toto je typ kurzu práve pre tých, ktorí chcú získať vodičské oprávnenie za obdobie kratšie ako trvá bežný kurz !!! je zrýchlený kurz !

  Cena za individuálny kurz  skupina A,A1,A2 cena 1200.-  € , skupina B cena 1300.-  € ,  skupina  C 2000.- €

  Pri individuálnom kurze je potrebné aby si prešiel rovnakým počtom hodín teoretickej aj praktickej výučby, avšak na základe tvojich požiadaviek je možné dobu kurzu skrátiť alebo predĺžiť. Teda ak chceš robiť autoškolu dlho, zvolíš si pomalé tempo a keď chceš rýchlo tak si naplánuješ raketovú rýchlosť min 4 týždne skôr sa to nedá. Plán vytvorí inštruktor na základe tvojich konkrétnych požiadaviek, podľa ktorého sa určia osobné konzultácie a jazdy. Aj v priebehu individuálneho kurzu je však možné plán upraviť.