• Nový kurz  skupiny B,C,CE,T a D v Topoľčanoch začíname 
 • dňa 2.11.2022, ceny kurzu v cenníku . Žiadosť treba priniesť do  31.10.2022.
 • .
 • E-LEARNING – Vaša najjednoduchšia a rýchlejšia cesta cesta k „vodičáku“. 

  .

  E-learning „Jedna z možností“ (samoštúdium + test) – v poňatí našej autoškoláckej legislatívy ide o spôsob výučby, pri ktorom si žiaci v akomkoľvek vlastnom čase (asynchrónne) naštudujú formou samoštúdia inštruktorom stanovenú učebnú látku, ktorej vedomosti si každý žiak následne overí absolvovaním kontrolného testu v systéme JISCD. V  prípade úspešného absolvovania otázok systém automaticky vyznačí danú lekciu ako absolvovanú. V opačnom prípade si žiak test s časovým odstupom absolvuje znova.

  .

  Upozorňujeme , že kurz ktorý sa začne v 10/2022 nieje možné ukončiť tak ,

  aby sa ľudia dostali na skúšky ešte tento rok.

  .

  . Od budúceho roka budú skúšky náročnejšie.  Od cca 21.1.2023 budú elektronické testy  prísnejšie !!! Teoretická skúška v elektronickej podobe má obsahovať 40 otázok a na ich vypracovanie bude mať uchádzač 30 minút. Okruhy testov sa pritom rozšíria. Budúci vodič bude musieť ovládať napríklad aj pravidlá správania sa pri dopravnej nehode, zásady bezpečnej jazdy či teóriu vedenia vozidla. „Teoretická skúška z odbornej spôsobilosti bude vykonávaná pomocou aplikácie, ktorá je nainštalovaná v počítačoch, ktoré sú umiestnené v miestnostiach buď na dopravných inšpektorátoch, alebo na okresných úradoch,“

 • .
 • .

Kompletná Autoškola na všetky sk.VP a KKV. 

Máme 3 x osobné auto B , 4 x motocykel AM,A1,A2,A, 

nákladné auto C + príves E  , traktor T , autobus D a 

min 5 inštruktorov

 • U nás v Topoľčanoch  Vám dáme  GRÁTIS  prístup do Elektronickej  učebnice .  Obsahuje kompletné učebné materiály vo forme prezentácií, video ukážok, animácii znázorňujúce rôzne dopravné situácie a elektronické skúšobné testy . Tieto učebné materiály sú potrebné pre úspešné zvládnutie záverečných skúšok pri získavaní alebo rozširovaní vodičského oprávnenia . KÁVA a ČAJ SAMOZREJMOSŤOU.
 •  
  Môžete sa prihlásiť do kurzu už teraz online
 • ——–
 • tu v pravo hore ↑ MÁM ZÁUJEM O KURZ 
 • Prihlásenie sa na vodičské kurzy všetkých skupín môžete vykonať priebežne online, alebo osobne na tel. 0903409184, 0907181800 p.Puterková , Prvé poschodie č.dverí 17. Vodiči profesionáli sa môžu prihlásiť na získanie kvalifikačnej karty vodiča len osobne.

 • Prosím o pochopenie :

  Termín záverečných skúšok určuje dopravný 

  inšpektorát  tel.:0961351111

  .

  „NIE“ Autoškola !!

  .

  POPLATKY mimo ceny KURZU

  15 € – Kondičná jazda 45min sk. A,B nad rámec výcviku v trvaní 45 minút.

  35 € – Kondičná jazda sk. T,C,CE nad rámec výcviku v trvaní 45 minút.

  Žiak si sám navrhne čo potrebuje trénovať / opakovať napr. pred záverečnými skúškami.

   Certifikovaný kurz prvej pomoci – 30 €. Uhrádza sa v hotovosti na mieste, pred začiatkom kurzu v autoškole./poplatok pre školiteľa/

  Zakúpenie kolku na záverečnú skúšku /poplatok pre políciu/

  /AM,A1,A2,A – 16,50 € /,/ B,T – 33 € /, /C,E,D – 66 € /

  Uhrádza sa v hotovosti s poslednou splátkou .

  Máme dosť inštruktorov nato aby sme jazdili  7 dní v týždni.  ! 

  Žiak si sám plánuje jazdy … Inštruktor mu to neplánuje !

  Pre ľudí, ktorí už dlhšiu dobu nejazdili z rôznych dôvodov a opäť chcú byť aktívnymi vodičmi + pravidlá cestnej premávky !

   Kondičná jazda 90min sk. B – 60 €

  Možnosť nastúpiť na Individuálny kurz – toto je typ kurzu práve pre tých, ktorí chcú získať vodičské oprávnenie za obdobie kratšie ako trvá bežný kurz !!! je zrýchlený kurz !

  Cena za individuálny kurz  skupina B cena 1200.-  € ,  skupina  C 1850.- € . 

  Pri individuálnom kurze je potrebné aby si prešiel rovnakým počtom hodín teoretickej aj praktickej výučby, avšak na základe tvojich požiadaviek je možné dobu kurzu skrátiť alebo predĺžiť. Teda ak chceš robiť autoškolu dlho, zvolíš si pomalé tempo a keď chceš rýchlo tak si naplánuješ raketovú rýchlosť min 4 týždne skôr sa to nedá. Plán vytvorí inštruktor na základe tvojich konkrétnych požiadaviek, podľa ktorého sa určia osobné konzultácie a jazdy. Aj v priebehu individuálneho kurzu je však možné plán upraviť.